Žitný ostrov

Členovia

JUDr. Róbert Seidner, PhD.

čestný prezident

Ing. Eva Stroblová

predseda predsedníctva