Žitný ostrov

Kontakt

Prevádzkovateľ
Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán

Adresa
Hollého 1, 811 08, Bratislava

IČO
42176336

DIČ
2023052031

Kontakt
+421 911 423 234
info@zcr-zitnyostrov.sk