Žitný ostrov

Podporme spoločné zámery pre úspech v podnikaní v turizme

Priblížme spolu občanom krásy Žitného ostrova a Kopaníc, prírodu, relax, šport a tradície, ktoré regióny a ich okolie prináša.


Toto nadšenie sa snažíme prezentovať občanom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Našou prioritou je spájanie človeka s kultúrou, prírodou a domácimi tradíciami, na ktoré sa v dnešnej zrýchlenej dobe pomaly, ale isto zabúda. Aktivity združenia majú výhradne neziskový charakter a slúžia na uskutočňovanie a koordináciu stratégie zameranej na sociálne, kultúrne a spoločenské povznesenie regiónu Žitný ostrov a jeho okolia. Zároveň zabezpečujeme priestor pre podporu a rozvoj športujúcej mládeže, organizujeme podujatia na podporu kultúrnych tradícií a zvykov, ako napríklad Festival európskeho priateľstva, ktorý je prezentáciou ľudového spevu, tanca a zvykov z malebného okolia Dunaja. Medzi ďalšie pravidelné akcie usporadúvané Združením patrí Memoriál Vladimíra Gálisa, preteky v kanoistike na počesť zosnulého pretekára Dukly Trenčín a veľmi obľúbený detský letný tábor Kormoránik, v ktorom sa každoročne v týždenných turnusoch vystriedajú desiatky detí. Očakávame, že našou aktívnou účasťou na zveľaďovaní regiónu a spájaní jeho aktivít so zahraničím sa zvýši efektívnosť využívania prírodných a kultúrnych zdrojov, sociálneho kapitálu a potenciálu regiónu a prehĺbi sa cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu.Stanovy